JASANGARRITASUN TXOSTENA 2023

OBRAK ETA EGINDAKO KONTSERBAZIO LANAK

Sarbideak

 • Sarrera nagusia pintatzea, kontserbazio-egoera kaskarrean zegoelako. Lan horren barruan dago egitura, zutabeak, barandak eta abarrak pintatzea.
 • LED zerrenda berriak eta horien euskarriak instalatzea, instalazioetara sartzeko hesiak hobeto argiztatzeko. Hesiak eskuz zabaltzeko botoiak ere konpondu dira.
 • Ibilgailuek emandako kolpeen ondorioz hondatuta zegoen sartzeko eta irteteko 3 hesi berrezartzea. Hesietan LED zerrenda berriak jarri dira, kolpeekin apurtu zirenen ordez.
 • Baranda zabaltzea, oinezkoak bideetara igaro ez daitezen.
 • Ibilgailuen sarrerako ateetan dauden motor berrietarako hargune elektrikoak instalatzea. Ateak motorizatu ondoren, soinua egiten duen argi bat instalatu da, atea mugitzean aktibatzen dena.
 • Funtzionatzen ez zuen oinezkoentzako ate lerragarria eta kamioi batek kolpatutako garita nagusia konpontzea.

Argiztatzea, hornidura elektrikoa, kalibratzeak eta ikuskatzeak

 • Goi Tentsioko instalazioan eta Transformazio Zentroetan prebentzioko mantentze-lana egitea. Azterketaren barruan, horri dagokion BKEa egin da, eta, larrialdietako argiak aldatu ostean, aldeko emaitza eskuratu du. Gainera, Iberdrolaren proba-blokea ordeztu da Goi-tentsioko transformadorean.
 • Goi-tentsioko mantentze prebentiborako etete elektrikoa aprobetxatuz, F eta B arloetako 2. eta 3. pabiloietako transformazio-zentroetan 2 etengailu ordeztu ditugu, berrarmatzeko heldulekuak apurtuta baitzeuden.
 • Elikagaien Bankuaren eta garbiketarako putzuaren zonan, argi berriak instalatu ditugu, argirik gabe baitzegoen.
 • Sarrera nagusiko ibilgailuen aparkalekuko argiztatze-hargunea araudira egokitzea.
 • Sarrera nagusiaren inguruko kale-argien hargunea ordeztea, fase bat apurtuta zeukalako. CCTVeko eta Arrainaren 1. pabiloiko pizte-kaxa ordenatu dugu, erabiltzen ez ziren automatikoak kenduta eta erabiltzen ziren automatikoak etiketatuta, errazago pizteko.
 • Z.A.C. 7-9 pabiloian, postu bateko hargune elektrikoa ordeztu dugu, behar den eskarirako egokia den sekziorik ez dagoelako.
 • Baserritarrak pabiloian, argiztatze-sistema hobetu dugu, lehengo argien ordez LED teknologiakoak ezarrita.
 • Hondatutako argiak ordeztu ditugu salmenta-pabiloien barruan, nasetan, bideetan eta guztientzako komunetan.
 • Merkatuko instalazioetan argiztatzeko sistema automatikoak berraztertu ditugu, dauden premietara ahalik eta gehien egokitzeko eta beharrezkoak ez diren kontsumoak saihesteko.
 • Egoera txarrean dauden 4 kontagailu elektriko ordeztea.
 • Pabiloietako ekipo elektrogenoetan bateriak eta kargagailuak ordeztea, hondatuta zeudelako eta, behar zirenean, ez zirelako pizten.
 • Arrainaren postu hutsetan programatu daitezkeen erlojuak instalatzea, saltzeko ordutegian argiak automatikoki pizteko.
 • Ezarrita dauden berrikusteko lanen barruan, igogailuaren eta salbamendu-eskaileraren arauzko ikuskatzeak egin ditugu, bai eta pabiloietan dauden birpisatzeko baskulak kalibratu ere.

Lan Arriskuen Prebentzioa LAP

 • Bulego nagusietako zonetan, LAParen auditoriak eskatzen duen larrialdietako argi berriak instalatzea.
 • Mercabilbaok instalazioetan dituen suteetatik babesteko ekipamenduak (su-itzalgailuak, sute-zentralak, ur-harguneak, tutu-malguak, detektagailuak, etab.) hiru hilean behin berraztertzea. Hiruhileko berraztertzeaz gain, urteroko berraztertzea kanpoko enpresa homologatu batek egin du, eta hautemandako gorabeherak konpondu dira.
 • Megafonia-sistema konpontzea, ez baitzituen programatutako mezuak igortzen.

Hozteko instalazioak

 • Mercabilbaok kudeatzen dituen eta 1., 2., 3. eta 4. pabiloietan dauden hotz-ganberen, aire-gortinen eta klimatizazio-ekipoen prebentzioko mantentze-lanak egitea, eta hautemandako gorabeherak konpontzea.
 • Horrez gain, girotzeko ganberek eta ekipoak behar bezala funtzionatu ahal izateko, honako konponketa hauek egin dira:
 • Hotz-ganberetako aire-gortinak konpontzea eta ordeztea, egoera txarrean zeudelako eta egoki ez zebiltzalako.
 • F eta B arloetako 2. eta 3. pabiloietan, erabiltzaileek kolpatutako eguneroko erreserba-kameren panelak eta ateak konpontzea.
 • Hainbat hotz-ganberatan zokalo berriak instalatzea, panel isolatzaileetan makinekin kolpeak ekiditeko.
 • Hozkailu Orokorreko 2. hozte-ganberan konponketa egitea, olio-presostatoak egoera txarrean baitzeuden. Hondatuta dagoenez, zirkuitu batean gas beroko balbula solenoidea aldatu dugu. Era berean, gas-ihesa konpondu dugu beste zirkuitu bateko segurtasun-balbulan.
 • Hozkailu Orokorreko 4. ganberako tenperatura-zunda aldatzea, ez baitzituen balioak egoki markatzen.
 • Hozkailu Orokorreko 5. hotz-ganberan, atea konpondu dugu motorra ordeztuta, aire-gortinako haizagailu bat ordeztu dugu, bai eta ganberako haizagailu bat konpondu ere.
 • Hozkailu Orokorreko 7. hotz-ganberako atea irekitzeko motorra konpondu da, eta orga jasotzaile batek kolpatutako sarrerako xaflak ere bai.
 • Hozkailu Orokorreko ganberen barruan, gizonezkoen 3 alarma-pultsadore konpontzea.
 • F eta B arloetako 3. pabiloiko 1. ganberan konponketa bat egin dugu ekipoetan, ez baitzuen behar bezala hozten, eta ganberako atea konpondu dugu.
 • F eta B arloetako 2. eta 3. pabiloietako hotz-ganberetako lurrungailuak garbitzea.
 • Kontrol-zentroko klimatizazio-ekipoa eta Hozkailu Orokorreko makina-gelako beste ekipo bat konpontzea.
 • F eta B arloetako 3. pabiloiko eguneroko erreserba-ganberan ganbera bateko atea irekitzeko motorra konpontzea.

Bideak, nasak eta barruko zoruak

 • urtearen amaieran bideak konpondu ondoren, asfaltatzean kendu ziren lerro horizontalak margotu dira (zebra-bideak, pasatzen uztekoak, erreia mugatzekoak, etab.).
 • Bidean kutxatila bat premiaz konpontzea, hondoratzeko eta istripuren bat eragiteko arrisku handian baitzegoen.
 • F eta B arloetako pabiloien barruan eta nasetan hainbat zulo konpontzea.
 • Bideak konpontzea, asfaltoa egoera txarrean dagoela antzemanda, eta prebentziozko mantentze-lanak egitea. Bideak konpondu ondoren, asfaltatzean kendu ziren lerro horizontalak margotu dira (zebra-bideak, pasatzen uztekoak, erreia mugatzekoak, etab.).
 • Arraina saltzeko 1. pabiloien barruan lurzorua konpontzea, egoera okerrenean dauden guneak hautemanez, eta, horrela, prebentzioz lurzorua mantentzeko lana eginez.
 • F eta B arloetako 2., 3. eta 6. pabiloietako nasetako lurzorua konpontzea, egoera okerrenean dauden guneak hautemanez, eta, horrela, prebentzioz lurzorua mantentzeko lana eginez.
 • Balio anitzeko 5. pabiloiaren iparraldeko nasako lurzorua ordeztea, ekialdeko alderdian, euri-egunetan makina elektrikoak irristatu egiten baitziren. Lurzorua irristagaitza instalatu dugu. Gainera, zeuden zuloak ere berdindu ditugu.

Saneamendu-sarea eta ur-hornidura, eta instalazioak garbitzea

 • Hornidura-sare nagusiaren mendebaldeko alderdian, balio anitzeko 5. pabiloiaren barruan, edateko uraren isuri handi bat premiaz konpontzea.
 • Hodia postuen barruan lurperatuta zegoenez, eta haustura non zegoen argi ez zegoenez (ura hainbat lekutatik ateratzen baitzen, gutxi gorabehera 30 metroko tarte batean), hondatutako hodia etetea erabaki zen, eta postuak behin-behinean polietilenozko kanpoko hodi batekin hornitzea. Konponketa egiten ari zen bitartean, hodia ixteko lurra zulatu behar izan zen lekuetan, hodia oso hondatuta zegoela egiaztatu zen, haustura gehiago gertatzeko arrisku handiz. Gainerako hodiak nola zeuden kontuan hartuta, hodi zaharraren ordez lehenbailehen pabiloiaren kanpoaldetik aireko hodi bat jartzea erabaki zen, altzairu herdoilgaitzezkoa, eta hodi berrian zehar, postuetako kontagailuak hornitzea.
 • Hodiak isuri handia jasan baino egun batzuk lehenago, pabiloi berean 2 ur-ihes konpondu genituen. Postu baten barruan gertatu zen bata, eta erdiko korridoreko ureztatze-aho batean bestea.
 • Hornidura-sare orokorrean, hornidura-puntuaren ondoan, edateko uraren ihesa premiaz konpontzea.
 • Lurpeko ura ateratzeko 2 putzu zigilatzea, horien erabilera eteteko. 2 putzu horiei baja eman diegu administrazio eskudunetan.
 • Mantentze-lantegiaren ondoan dagoen euri-urak ponpatzeko ekipo bat konpontzea.
 • Bideak urez garbitzeko ponpa ordeztea, aurrekoa matxuratu egin baitzen eta ezin baitzen konpondu. Geldialdia baliatuta, igerilekua garbitu dugu.
 • Emari-neurgailuaren erregistratzailea ordeztea, egungoa hondatu delako eta, zaharra denez, ezin delako konpondu.
 • Eraldaketa-zentro guztiak sakon garbitzea.
 • Salmenta-pabiloien barruko eta kanpoko saneamendu-sarea garbitu, bai eta hondakin-urak bultzatzeko putzua ere.
 • 0., 1., 2., 3. eta 4. pabiloietako guztientzako guneetan eta pabiloietako ateetan dauden argi guztiak garbitzea.

Gainerako instalazioetako estalkiak eta jarduketak

 • F eta B arloetako 3. pabilioian, aldagailuaren albo bikoitiko erretena (132 ml-koa) aldatu egin genuen, egoera txarrean zegoenez, horren bitartez kaltetutako salmenta-postuetara izan litezkeen isuriak iragaztea saihestuta.
 • Salmenta-pabiloietako estalkietan, egoera kaskarrean dauden atalak konpontzea eta pintatzea, batez ere F eta B arloetako 6. pabiloian, erretena erabat konponduta, itogin dezente baitzituen lokalak berak. Horrez gain, larrialdiko hainbat itogin konpondu dira egoera okerrenean zeuden estalkietan, batez ere salmenta-postuetako hozteko ekipoen mantentze-lanak egiten dituzten langileek eurek eragindakoak. F eta B arloetako 3. pabiloian 2 zorroten ordeztea, puskatuta baitzeuden.
 • Bizi-lerroen, altuerako lanak egiteko norbera babesteko ekipamenduen eta gas-detektagailuaren urteko prebentzioko mantentze-lanak egite. Hiru kaskoak kokospeko uhalarekin ordeztu dira, bizitza baliagarria amaituta zutelako.
 • Pabiloi guztietako estalkiak eta askak garbitzea, mota guztietako hondakinak kenduz, egoera onean mantentzeko, landareak eta likenak ugaritzearen ondorioz hustubide-pitak buxatzea ekidinez.
 • Sarrera nagusiko aparkalekuan, teilapearen zati bat konpontzea, haize bortitzak lurrera bota baitzuen.
 • Hozkailu Orokorreko 4. pabiloiaren ondoko aparkalekuan, hormigoizko New Jersey hesiak jartzea, kamioien zamalanetarako gunea mugatzeko.
 • Salmenta-pabiloien barruan eta bideetan, egoera txarrean dauden bolardoak ordeztea. 5. pabiloiaren ondoko motorren aparkalekuan, ibilgailu batek kolpatutako bolardoa ordeztu da.
 • zenbakiko pabiloi balioaniztunean eta 0 zenbakiko pabiloi komertzialean, kristalak birjartzea.
 • Bulego nagusietako 3 gelatan gortinak jartzea, prebentzio-zerbitzuak lanpostua ebaluatzean eskatu zuena betez.
 • Argiak, megafonia-ekipoak eta CCTV sistemak berriro etiketatzea.
 • Guztientzako komunetan, egoera txarrean dauden konketetako 4 txorrota ordeztea. Txorrotez gain, komunontzietan deskargako 3 fluxometro aldatu ditugu. Guztientzako komunetan eta pixatokietan hainbat konponketa egin ditugu, batez ere erabiltzaileek gaizki erabiltzearen ondorioz kaltetuetan. Lehen solairuko komunak hornitzen dituen kanpoko ur-hodiaren maskor isolatzailea ordeztea, 5. pabilioi balioaniztunean.
 • Kanpoko enpresa batek urtero birpisatzeko baskulak ikuskatzea.
 • Ibilgailu batek kolpatu zuen sarrera nagusiko aparkalekuko teilapea konpontzea. Etorkizunean izan daitezkeen kolpeak ekiditeko, bolardo batzuk jarri ditugu, zona horretan ibilgailu alturik igaro ez dadin.
 • 8. pabiloiko teilapearen pitzadurak konpontzea, nasan itoginik izan ez dadin.

Brigada Bilbao Ekintza – Ayuntamiento de Bilbao

Urte hasieratik ekainaren amaierara bitartean, Bilboko Udalaren bitartez, Mercabilbaok 4 langileko brigada bat eta arduradun bat ditu berriro instalazioen mantentze-lanetan elkarlanean aritzeko. Honako lan hauek egin ditu brigadak:

 • Arrain-kaioletako estalkiko zorrotenak konpondu, HOko 4. pabilioiko nasan, eta zorroten bat Izoztuetako 8. pabilioiko nasan, eragindako kolpeekin apurtuta baitzeuden.
 • Zorroten guztietan babesak jarri dituzte, transpaletek emandako kolpeen ondorioz hodia apurtu ez dadin.
 • Sarrera nagusian, estalkiko zorrotenak luzatu dituzte, ura lorategira kanpora dezan, zutabeen oinarria ez herdoiltzeko moduan.
 • Obra zibileko honako lan hauek egin dituzte:
 • Izoztuetako 8. pabilioiko arrapalan kutxatila ordeztu, hautsita baitzegoen.
 • Zanga egin eta estali, mantentze-ekipoak instalatu zuen sarrera nagusiko aparkalekuko farolen hargune berria instalatu ahal izateko.
 • Martxoko 5. pabiloi balioaniztuneko 2 ihesetan egindako zangak estali; Lantegiko postuaren barruan bata, eta erdiko korridorean bestea.
 • HOko 4. pabiloian, kolpe baten eraginez erasandako oinezkoen arrapalako zintarria konpondu.
 • 5. pabiloi balioaniztuneko arrapala bateko kutxeten ondoan hondatutako hormigoia konpondu.
 • F eta Betako 3. pabiloiko postuetako hormetan egindako baoak zigilatu, hargune elektriko berria instalatu den lekuan.
 • F eta Betako 2. eta 3. pabiloietako nasetan, zuloak konpondu horien barruko guztientzako korridorean eta 5. pabiloiaren mendebaldeko arrapaletan.
 • Merkazainen aldagelako dutxako azulejuak berriz elkarlotu, bulegoetako korridoreko pareta aldera ur-isuria baitzuen, dutxaren parean hezetasun handia eraginez. Azulejuak berrezarri eta pareta lehortu ostean, korridoreko pareta margotu dute.
 • 5. pabilioi balioaniztunaren ondoko tximistorratzaren kablea dagoen zanga konpondu eta estali.
 • Albaitarien geletako komunean eta 7-9 pabiloiko gizonezkoen komunean, solte zeuden azuleju ugari elkarri lotuz itsatsi.
 • Abonatuen sarreran, kobratzeko makinaren ondoan eskailera-maila batzuk egin, ordaintzeko garaian langileak aholkularitza-lanak errazago egin ditzan.
 • Pintura-lanak egin ditugu honako gune hauetan:
 • Berdegunea: aldagelak, bulegoa, bulegoaren kanpoko pareta eta biltegiak.
 • F eta Betako 6. pabiloiko arrapalako baranda eta Berdegunea ibaiarekin mugatzen duen baranda.
 • Pabiloietan suteen aurkako mahukak gordetzeko kaxak.
 • Merkataritza Guneko 0 zenbakiko pabiloiaren kanpoaldean, motorren aparkalekuaren ondoan dauden bolardoak.
 • Ibaiaren ondoko perimetroan dauden kale-argien oinarria.
 • F eta Betako 2. eta 3. pabiloietako estalkietara sartzeko solairuarteetako zorua, eta brigadaren aldagelan dagoen biltegi txiki batekoa.
 • Merkataritza guneko 0 pabiloiko 11. lokal hutsa egokitu: Pitzadurak estali eta hormak pintatu.es.
 • Garbiketa-zona egokitu, pitzadurak estaliz, hormak, eskailerak eta abar margotuz.
 • Izoztuetako 8. pabiloiko nasako postuetan kontagailu elektrikoen estalkiak ordezkatu, apurtuta baitzeuden, automatikoetara sartzeko moduan.
 • 5. pabiloi balioaniztunean, dorretxoko gizonezkoen komuneko ate nagusia konpondu.
 • Bulego nagusietako komunetan, komunontzi bateko deskargatzeko sistema ordeztu, egoera txarrean baitzegoen.
 • Arrainaren 1. pabiloiko kanpoko hormetan finkatzekoak ezarri, edukiontziei eusteko. Horrez gain, finkatze bakoitzean informazio-kartel bat jarri dute, gunea ez oztopatzeko eskatuz.
 • F eta Betako 2. eta 3. pabiloietako nasetako defentsak berraztertu eta finkatu, batzuk solte baitzeuden.
 • F eta Betako 2. eta 3. pabiloien barruan, komunen eta berriro pisatzeko baskulen ondoan, bolardoak ezarri. Motorren aparkalekuan, oktogonoaren ondoan, bolardo berriak jarri dituzte ingurua mugatzeko.
 • pabilioi balioaniztuneko ur-hargune orokorra ordezteko lanetan aritu dira elkarlanean, honako lan hauek eginda:
 • Nasan zanga osatu, hodi berria komunetako hargunera konektatzeko. Hodi berria konektatu ondoren, zuloa estali dute.
 • Dorretxoetako komunetan, nasa zulatu dute hargune zaharra aurkitzeko, eta tapoiak ezarri dituzte, hodi zaharrera ez itzultzea ziurtatzeko. Tapoiak kontratatutako enpresak jarri zituen. Brigadak hodia desestali zuen, eta berriro estali.
 • Babesak ezarri, pabiloi barruko hodi bat eta ureztatze-ahoak kolpeetatik babesteko.
 • Hodi berria konektatzeko zulatu zen dorretxoetako komunetan, azuleju berriak ezarri.
 • Hodi orokorreko defentsa pintatu eta hormigoia indartu.
 • Behin-behineko aireko hodia kendu, eta behin-behineko konponketa egin zenean postuetan eragindako hutsuneak estali.
 • Lanak amaitu ondoren, kontratatutako enpresak erabili zuen lokala pintatu.
 • Trianako postuko lurrean ur-ihesa behin-behinean konpontzeko egindako zuloa estali.
 • Laneko Arriskuen Prebentzioko auditoria egin ondoren, auditoreak 2 ohar adierazi ditu. Arrainaren 1. pabiloiko dorretxoaren eta zokaloaren eskaileretan maila bat konpondu da, barrura zigarrokinik igaro ez dadin.
 • F eta Betako 2. eta 3. pabiloietako automatikoen armairuen ondoan kartelak ezarri, armairuak salgaiekin ez oztopatzeko adieraziz.
 • Mantentze-lanetako taldearekin lankidetzan aritu, honako lan hauetan:
 • Ponpa zaharra bideetako zorrotik kendu, eta berria instalatu.
 • Mantentze-tailerreko biltegian apalategiak muntatu.
 • F eta Betako 2. eta 3. pabiloietako eguneroko erreserba-ganberetako lurrungailuak garbitu.
 • Hozkailu Nagusiko solairuarteko ordena eta garbitasuna.
 • Itxitako putzuak zigilatu: Baja eman zaien 2 putzuetan material elektriko eta mekaniko guztiak kendu, eta estalkiak zigilatu. Ponpatzeko hodi zaharrak kendu eta biltegiratu.