JASANGARRITASUN TXOSTENA 2023

AUTOBABESARI ETA SEGURTASUNARI BURUZKO ALDERDIAK

Segurtasun korporatiboa – Merkatuaren kontrola

 • Erabiltzaile moduan merkatuan alta ematea kontrolatzeko eta sustatzeko kanpaina bat egitea, merkatuko sarbide nagusian eta pabiloietako instalazioetan informazio-liburuxkak banatuz. Kanpaina 2022-2023 Enplegu Planeko kideek garatu dute. Jarduera hori Merkatuko Elkarteen lankidetza estuaren bitartez garatu da, elkarte horiek informazio-liburuxkei bulegoetan harrera eginda, elkartekideen artean banatu ahal izateko.
 • Telefonoz komunikazio eta informazio arloko jarduketen kanpaina bat egin da, erregistratuta eta Mercabilbaoren identifikazio-txartela eskuratzeko zain dauden erabiltzaile guztiekin.
 • Merkatuko handizkako operadoreetako enplegatuen sarbideak berritzea, Mercabilbaoren webgunean horretarako sortutako profilean, 2023. urteko ekitaldirako. Datuak eguneratuta izatea ezinbesteko baldintza da instalazioetara sartzeko baimena eskuratzeko, berriak sartzeko izapideak egiteko eta horiei Mercabilbaoko erabiltzaile-txartela emateko.
 • Horrekin batera, Mercabilbaoren web-orrian argitaratutako informazioa eguneratu da, aintzat hartuta erabiltzaile gisa merkatuan alta emateko izapidea, instalazioetan indarrean dauden ordutegiak, erabiltzaileek merkatuan duten jarduera garatzeko erabilgarri dauden aparkalekuak eta bezeroentzako arretari buruzko informazioa.
 • Merkatuko instalazioetan bide-segurtasuneko kanpaina zabaltzea, handizkako operadoreek eta erabiltzaileek parte har dezaten informazio eta sentsibilizazio mailako jardueretan, zirkulazioko jardunbide egokiek duten garrantziaren eta gidatzeko ohitura txarrak identifikatzearen inguruan. Kanpainari buruzko informazioa 2022-2023ko Enplegu Planeko parte-hartzaileek handizkako postuetan egindako bira ibiltari batean jorratu da, eta liburuxkak zuzenean banatu zaizkie Elikagai Unitateko erabiltzaile zehaztasun zaleei.
 • Merkatuko aparkalekua behar bezala erabiltzeko eta pabiloietako nasak garbitzeko ordutegiak errespetatzeko urteko kanpaina. Ezarritako garbiketa-ordutegietan merkatuko pabiloietako nasak ibilgailurik gabe geratzea ikuskatu dute 2022-2023 Enplegu Planeko kideek. Garbiketa-lanak oztopatzen zituztenei, ostera, informazio-liburuxkak ezarriz jakinarazi zaie gertakaria.
 • Beste hainbestean, merkatuko aparkalekuak gainbegiratu dira egunero, balizko irregulartasunak antzemateko. Halakoak aurkitutakoan, informazio-liburuxkak jarri dira.
 • Mercabilbaoko Elikagai Unitatean ohitura higienikoak eta osasungarriak hobetu ahal izateko, merkatuko handizkako operadoreen laguntza eskatu da, oro har, instalazioen barruan erretzeko debekua gauza dadin, eta praktika horren debekua establezimenduetako langileengana eta erabiltzaileengana ere zabaldu ahal izateko.
 • Ildo horretan, informazio-liburuxkak banatu dira merkatuko instalazio guztietan, eta kartelak jarri dira, merkatuaren instalazioen barruan erretzea debekatuta dagoela adierazteko; erretzen ari zirenei debekatutako lekuetan ezin dutela erre ohartarazi zaie, eta hiru hilean behin handizkako operadoreei bidalitako jakinarazpen ofizial bitartez gogorarazi zaie.
 • Instalazioetan erretzeko debekua zabaldu den arren, zenbait erabiltzailek erretzen jarraitu dutenez, Eusko Jaurlaritzan salaketak izapidetu beharra izan da. Era berean, lankidetzan ari gara Udaltzaingoarekin eta Basauriko Ertzaintzarekin, zehapenak ireki ahal izateko bisitak eginez. Hainbat bisitatan, erabiltzaile erretzaileen kontrola gauzatu dute, merkatuko instalazioen barruan; jarduketa horren bitartez, zehapen-espedienteak ireki dituzte. Hasiera batean, informazioa emateko asmoz eragindako zehapen arinak izango dira, larritasuna areagotu ahala gogortuko direnak, funtzio hertsagarriagoa lortze aldera.
 • Igandeetako salmenta-egunetan kontratatutako zaintza-zerbitzua ikuskatzeko eta kontrolatzeko lanak areagotzea. Horren harira, erabiltzaile-txartelik ez duten eta hori izapidetzen ari diren erabiltzaileei identifikatzeko eskatzen diegu; nortasun-agiria soinean eraman behar dute, eta instalazioetara sartzean erakutsi. Alta-prozesuari buruzko informazioa duen liburuxka bat emango zaie.
 • Era berean, esparrura sartzen diren ibilgailuak behatuz ikuskatzen dira, adin txikikoekin sartu nahi dutenei sartzea galaraziz, bai eta partikularrei ere. Instalazioetan, erabiltzaile-txartelak eskatzen ditugu, ausaz, eta txartelik ez dutenen harremanetarako datuak idatziz jasotzen.
 • Ibaitik sartzeko Elikagai Unitaterako sarbidea indartzea, sarbide horren eraginkortasuna kontrolatzeko eta hobetzeko. Basauriko Udalarekin eta Udaltzaingoarekin koordinatuta, Mercabilbaoko esparruaren barruan abandonu-sintomak dituzten ibilgailuak, hiri-hondakintzat hartzen direnak, erretiratu ahal izateko administrazio-ebazpena ematen jarraitzen da. Operadore errentariekin elkarlanean, Hozkailu Orokorreko 4. pabilioian, nasak askatzea, horiek sakon garbitu ahal izateko.
 • Arrainaren 1. pabilioian kartelak ezartzea, edukiontzien euskarriak identifikatzeko, jardueretako elementuen atzean ezkutatuta gera ez daitezen.
 • Arrainaren 1. zenbakiko pabilioiko nasetan transpaleten biltegiratze desegokia erregularizatzea, eta horiek biltegiratzeko egokituta dagoen gunera bideratzea.
 • F eta Betako 2. eta 3. pabilioietan kartelak ezartzea, igandeetako salmentan instalazioetako argi-koadroak jarduerako salgaiekin ez blokeatzeko.
 • F eta Betako 2. pabilioian sarraila elektronikoa instalatzea, sarraila mekaniko arruntaren ordez, baimendutako erabiltzaileentzako sarbide mugatuarekin, merkatuko instalazioen digitalizazioa eta segurtasuna hobetzeko eta zabaltzeko.
 • Azokara sartzeko garita nagusian giltza-armairu bat instalatzea, sarraila elektronikoa duena, eta barneko langileek eta langile kontratatuek soilik zabal dezaketena.
 • Ikusteko kartelak jartzea, erabiltzaileek interfonoa erraz identifika dezaten, kobrantza-gunean lanean ari denarekin harremanetan jartzeko, bai eta eskudirua, izan billeteetan edo txanponetan, kokatzeko erabiltzen diren zirrikituak ere.
 • Instalazioetako konexiorako armairuak zuzenduz hobetzea. Merkatuko puntu berdean (Berdegunean) eta sarbide nagusian dagoen konexiorako armairuaren ordez armairu handiagoak jarri dira, barruko konexio-elementu guztiak jasotzeko gai direnak.
 • 2023ko Frantziako Tourraren hiru etapa gure Autonomia Erkidegoan zehar ibili zirela-eta, horrek trafikoan izan zituen ondorioekin, informazio-kartelak ezarri ziren instalazioetan, berehala web orri ofizialera birbideratzen zirenak, gorabehera guztiak denbora errealean bertan jasoz. Era berean, handizkako eta txikizkako elkarteekin lankidetza estuan, jakinarazpena bidali zen, erabiltzaile taldeetara bidaltzeko.
 • Kirol-ekitaldi guztietan, beste hainbat prestaketa, lankidetza estua gauzatuz merkaturako sarbideetako kudeaketarekin eta kontrolarekin. Irteera Mercabilbao barruan izan zuen Basauriko VI Miliak egiteko, segurtasun-operatiboa prestatu genuen, zerbitzu osagarriekin eta zaintza-zerbitzuekin. Alde horretatik, handizkako operadoreei ekitaldiaren berri eman genien, instalazioen barruan ibilgailuen zirkulazioa mugatuko zela jakinaraziz.
 • Beste hainbestean, frutaren sektorean azaroaren 19an eta 20an egindako greba-deialdian, segurtasun-operatiboaren prestakuntza, zaintza-zerbitzuekin. Jarduketa horren ondorioz, segurtasuna areagotu egin zen merkaturako sarbideetan, Elikagai Unitatearen jarduera bermatu ahal izan zedin, bai eta greban zeuden langileek instalazioetan osatu zuten ibilbidean etengabe lagun egitea ere.
 • Basauriko Udalari jakinaraztea Basauriko San Migel pasealekuan liztor asiarraren habia bat zegoela, hura kentzeko laguntza eskatuz, liztor hori merkatuan agertzeko arriskua ahalik eta gehien murrizteko.
 • Patinete elektriko bat erostea, merkatuko mantentzeko eta kontrol lanetako lantaldeetakoek erabil dezaten.
 • Arrainaren 1. pabiloiko handizkako operadoreei laguntza eskatzea, instalazioko nasan dauden paletak eta kaxak antolatzeko eta behar bezala biltegiratzeko. Zehazki, edukiontziei eusteko kateak errespetatzean eta postuen barruan porexpan-kaxak biltegiratzean.
 • Arrainaren 1. pabiloiko zenbat postutan pletinak instalatzea, jarduera amaitu ondoren atea handizkako operadoreak itxi dezan.

Lan Arriskuen Prebentzioa

 • Enpresa Jardueren Koordinazioan, hobekuntza esanguratsuak txertatzen jarraitzeko eta instalazioetan segurtasuna babesteko, kontratatutako enpresetako langileei instalazioetara sartzeko kontrol-txartela jarri da abian. Identifikazio horrek baimena ematen du bai merkatuan sartzeko, eta bai egin beharreko lanak egiteko.
 • Era berean, kontratatutako enpresei kudeaketa-plataforma informatikoan eskatzen zaien dokumentu-multzoa ikuskatu da, segurtasun-maila eta prebentzioko betekizunak osatzeko errekerimendua areagotuz.
 • PDAetan E-Moviliza aplikazioa instalatzea, zerbitzuak emateko eta/edo obrak egiteko kontratatutako enpresetako langileen sarrera eta irteera erregistratu ahal izateko.
 • Enpresa Jardueren Koordinazioari buruzko 171/2004 Errege Dekretua aplikatuz, enpresa-jardueren koordinazioaren arloko dokumentuak kudeatu eta baliozkotzeko zerbitzua lizitatu da, eta CTAIMA enpresari esleitu zaio eginkizuna. Erakunde hori merkatuko prebentzio-jardueran sartzearen ondorioa izan da kontratatutako enpresei eskatutako dokumentu-harremana zabaltzea, eta harreman hori zehatzagoa eta egindako lanekiko lotuagoa izan da, sarbideak kontrolatzeko aplikazio bat ere eskainiz.
 • Lanpostuen Laneko Arriskuen Ebaluazioa egitea, detektatutako arriskuak desagerrarazteko eta/edo minimizatzeko prebentzio mailako neurriak eta kontrolak eguneratuta.
 • Mercabilbaoren webgunean prebentzio-informazioa eguneratzea.
 • Errei nagusiko eta merkaturako sarbideko abonatuen erreiko atetzarrak automatizatzea, eta horiek irekitzean eta ixtean aktibatzen diren argi-elementuak instalatzea. Automatizatu ostean, urrutiko aginte baten bitartez irekitzen eta ixten dira, garitako operadoreen segurtasuna bermatuz.
 • Abonatuen erreiaren irlatxoan eskailera-maila bat jartzea, erabiltzaileei ordaintzen laguntzeko lanak segurtasunez egitea bideratzeko.
 • LAP Laneko Arriskuen Prebentzioan borondatezko auditoria egitea, LAParen arlo horretan egindako lana gainbegiratzeko, eta desadostasunik gabeko aldeko txostena lortzea.
 • Instalazioetan kokatutako botikinetako gaiak birjartzea.
 • Azokarako sarbideko errei nagusian eta abonatuen erreian babes-barandak ezartzea.
 • KDA Kanpoko Desfibriladore Automatikoa aldizka ikuskatzea, mantentze-lanak egitearen bitartez, horren egoera, funtzionamendua eta suntsikorren, baterien eta partxeen kontrola gainbegiratuz.
 • Autobabeseko plana eguneratzea, eta elikagaien unitatea mantentzeko eta merkatua kontrolatzeko ekipoari prestakuntza ematea.
 • Horrekin batera, eta prestakuntzako eginkizun garrantzitsu moduan, merkatuan ebakuazio-simulazio bat egitea.
 • Ibaiko sarbidean eta sarrera nagusian merkatuko prebentzio-larrialdiei eta aldibereko arauei buruzko informazio-kartelak ezartzea.

Bezeroarekiko arreta

 • Mercabilbaoko Bulego Nagusietan kexa edo erreklamazio bat aurkezteko idazkia eguneratzea, eta hori web-orrian argitaratzea.